EKSKLUZĪVĀS CENAS SPĒKĀ PASŪTOT TIKAI E-VEIKALĀ!

Vispārīgie noteikumi

Pasūtījumu veikšana un apmaksa

Lai iegādātos preces veikalsmeistars.lv interneta veikalā, jāveic šādi soļi:

• jāizvēlas prece (vai preces), pievienojot to „Iepirkumu grozam”;
• pēc visu izvēlēto preču ievietošanas „Iepirkumu grozā”, nospiest „Turpināt noformēt pirkumu”;
• pēc visu nepieciešamo datu lauku aizpildīšanas, nospiest „Veikt pasūtījumu”.
Pasūtīto preci apmaksā ar bezskaidras naudas pārskaitījumu:
• ar internetbankas palīdzību vai ar Maestro, Visa un/vai MasterCard norēķinu karti.
• Pircējs var norēķināties ar preci skaidrā naudā vai ar bankas norēķinu karti, ja Pircējas izvēlas preci saņemt Pārdevēja tirdzniecības vietās.
Pārdevējam ir tiesības atteikt pārdot veikalsmeistars.lv interneta veikalā pasūtītās preces, informējot par to Pircēju, ja:
• prece nav pieejama Pārdevēja noliktavā, vai nav pieejama daudzumā, saskaņā ar pasūtījumu;
• preces cena un parametri neatbilst faktiskajai informācijai par preci, sakarā ar tehnisko kļūdu sistēmā;
• Pircējs nav iepazinies ar Noteikumiem.

Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu, kad ir veikts maksājums.

Pasūtījums uzskatāms par saistošu Pircējam un Pārdevējam brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu un ir saņēmis no Pārdevēja tā apstiprinājumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad persona, kurai tie ir adresēti, var tiem piekļūt.

Pircējam ir pienākums pārbaudīt pasūtījumā norādīto informāciju un datus. Informācijas un/vai datu neatbilstības gadījumā Pircējs informē Pārdevēju, izmantojot e-pasta adresi: info2@veikalsmeistars.lv. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu Pircējs var saglabāt pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.

Preces piegāde

Veikalsmeistars.lv interneta veikalā Pircēja pasūtīto preci Pircējs var saņemt veikalā Meistars, TC Liiba 2.stāvā Ķekavā, Rīgas ielā 22a, tā darba laikā, vai gadījumā, ja Pircējs ir norādījis pasūtījumā citu preces saņemšanas adresi Eiropas Savienības teritorijā, tā tiek par atsevišķu samaksu piegādāta Pircējam uz tā norādīto adresi, pušu saskaņotos laikos.

Preces piegādes izmaksas uz adresi, kas nav Pārdevēja tirdzniecības vieta, tiek noteiktas pēc Pārdevēja piesaistītā preces pārvadātāja tarifiem. Pasūtot preci, Pircējam ir tiesības iepazīties ar šiem tarifiem.

Trīs (3) darba dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis apmaksu par pasūtīto preci, Pārdevējs sagatavo preci nodošanu Pircējam. Kad prece ir sagatavota nodošanai, Pārdevējs informē par to Pircēju, nosūtot paziņojumu, uz Pircēja e-pastu un/vai Pircēja telefona numuru.

Pircējam prece veikalā Meistars” tirdzniecības vietā ir jāizņem četrpadsmit (14) dienu laikā no Pārdevēja paziņojuma par preces saņemšanu nosūtīšanas dienas skaitot.

Ja Pircējs neizņem preci iepriekšējā teikumā noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka Pircējs ir pārkāpis Līguma noteikumus. Šajā gadījumā Pārdevējam ir tiesības vienpusējā kārtībā atkāpties no Līguma un Pārdevējs var atmaksāt Pircējam par preci samaksāto naudas summu, ieturot Pārdevējam radušos papildu izdevumus.

Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu, kad prece ir nodota Pircējam un Pircējs ir parakstījis dokumentu (rēķinu, pavadzīmi vai tml) par preces saņemšanu vai prece ir saņemta pakomātā, paku bodē, vai piegādāta ar kurjeru kas atspoguļojas elektroniskajā preču piegādes izsekošanas sistēmā.

Ja Pircējs vēlas atceltu pasūtījumu vai vēlas veikt tajā izmaiņas, to var veikt līdz pasūtījuma sagatavošanai nodošanai Pircējam un šādā gadījumā Pircējam ir jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu: info2@veikalsmeistars.lv, norādot konkrētu pasūtījuma datumu un numuru, kā arī norādot konkrētās izmaiņas vai nepieciešamību atcelt pasūtījumu.

Pārdevējs patur tiesības neapkalpot pasūtījumu, ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju pa viņa noradīto tālruņa numuru vai e-pastu.

Prece tiks izsniegta tikai tai personai, kas tās ir pasūtījusi, tādēļ preces saņemšanas brīdī tiks lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. Pretējā gadījumā pasūtījums netiks izsniegts.

Ja preces piegādātājs nevarēs Pircēju satikt pasūtījumā norādītā adresē, samaksātā piegādes nauda, ja tāda bijusi, netiks atmaksāta.

Pircējs ir atbildīgs par precīzu un pilnīgu datu uzrādīšanu. Ja būs nepieciešama atkārtota piegāde vai piegāde uz citu adresi, par šo pakalpojumu var tikt piemērota maksa.

Atteikuma tiesības

Pircējs, kas ir patērētājs pēc Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās definīcijas, var izmantot atteikuma tiesības un četrpadsmit (14) dienu laikā  atteikties no veikalsmeistars.lv interneta veikalā iegādātās preces, un atgriezt to atpakaļ Pārdevējam.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru ir norādījis Pircējs, kā preces saņēmēju, ir ieguvusi preci valdījumā.

Pircējam ir jāinformē Pārdevēju par lēmumu atteikties no Līguma pirms atteikuma termiņa beigām, izmantojot standarta Atteikuma veidlapa paraugu  vai nosūtot Pārdevējam jebkādu citu nepārprotamu paziņojumu par lēmumu atteikties no Līguma. Pircējs elektroniski aizpildīto atteikuma veidlapu vai kādu citu nepārprotamu paziņojumu par atteikumu var nosūtīt uz e-pastu: info2@veikalsmeistars.lv vai iesniegt Pārdevēja tirdzniecības vietā.

Ja Pircējs neizmanto standarta atteikuma veidlapas paraugu, paziņojumā par atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs norāda informāciju par pasūtījuma veikšanas datumu, datumu, kad prece tika iegūta valdījumā, Pircēja vārdu un uzvārdu, precīzu preces nosaukumu.

Pircējs nodod preci atpakaļ Pārdevējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu.

Pārdevējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņēmis Pircēja paziņojumu par lēmumu atkāpties no Līguma un pēc tam, kad ir saņēmis atpakaļ preci, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu pa preci. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi.

Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs ir saņēmis preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ.

Ja Pircējs ir skaidri izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais lētākais standarta piegādes veids, Pārdevējam nav pienākuma atmaksāt Pircējam piegādes papildu izdevumus.

Pircēja tiešos izdevumus, kas saistīti ar preces atgriešanu, sedz Pircējs.

Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu visā atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tajā skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašību vai darbības noskaidrošanai.

Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā, Pircējam ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas ir nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes tirdzniecības vietā). Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām sākotnējo izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u.c.) un nelietotām. Ja prece nav pilnā komplektācijā vai nav oriģinālajā iepakojumā, vai preces iepakojums ir būtiski bojāts (izņemot gadījumu, kad nav iespējams atvērt iepakojumu, to nesabojājot), vai prece ir bojāta, Pārdevējam ir tiesības samazināt preces vērtību proporcionāli preces nolietojumam vai nepieņemt preci. Proporcionālo summu aprēķina, pamatojoties uz pirkuma maksu, ko Pircējs ir samaksājis par preci. Par preces vērtības samazināšanu Pārdevējs informē Pircēju, nosūtot paziņojumu uz pasūtījumā norādīto e-pasta adresi.

Pircējs atgriež preci Pārdevējam tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, kopā ar preces pavaddokumentiem – garantijas talonu (ja tāds tika izsniegts), lietošanas instrukciju un citiem ar preci saistītajiem dokumentiem.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

• prece tiek izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;

• prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

• Pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

• prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;

Atteikuma tiesības neattiecas uz juridiskām personām un tādām personām, kas nav patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē.

 Atbildība

Pārdevējs neuzņemas atbilstību par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem, kas varētu rasties veikalsmeistars.lv interneta veikalā norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka veikalsmeistars.lv interneta veikalā piedāvātā prece, tīmekļa vietne vai veikalsmeistars.lv interneta veikals  jebkādu iemeslu dēļ nav pieejams vai veikalsmeistars.lv interneta veikala darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.

Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību, ja Pircējs nav iepazinies vai ir daļēji iepazinies ar Noteikumiem un Privātuma politiku.

Pārdevējs nav atbildīgs par veikalsmeistars.lv interneta veikalā bildēs un attēlos redzamo preču krāsu, lielumu, formu vai citu parametru neatbilstību faktiskajām preču īpašībām.

Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī komunikācijas iekārtu, datoriekārtu un programmatūras atteici.

Citi noteikumi

Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Noteikumus. Pircējam ir saistoši tie Noteikumi, kas ir spēkā preču  pasūtīšanas brīdī. Pirms katra pirkuma Pircējam ir pienākums iepazīties ar  Noteikumiem. Noteikumus Pircējs var saglabāt pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.

Pircējs nav tiesīgs izmantot veikalsmeistars.lv interneta veikala pakalpojumus, ja nav iepazinies ar Noteikumiem vai nepiekrīt tiem. Ja Pircējs neievēro Noteikumus, Pārdevējam ir tiesības atcelt vai ierobežot Pircēja piekļuvi veikalsmeistars.lv interneta veikalam. Pārdevējam ir tiesības uz laiku ierobežot piekļuvi veikalsmeistars.lv interneta veikalam vai pavisam pārtraukt veikalsmeistars.lv interneta veikala darbību. Pārdevējs neglabā noslēgtos Līgumus. Veikalsmeistars.lv interneta veikals ir Pārdevēja īpašums un tas tiek aizsargāts Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

Veikalsmeistars.lv interneta veikala satura (tajā skaitā, bet ne tikai: publicētie materiāli, logotipi, bildes, grafiskie attēli utml.) pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana, pārveidošana vai papildināšana komerciālos nolūkos ir aizliegta, ja vien autortiesību vai intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis savu piekrišanu šādai darbībai. Šis aizliegums neattiecas uz satura ielādi un glabāšanu datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī un izdrukāšanu vienīgi personīgai (nekomerciālai) lietošanai.

Veikalsmeistars.lv interneta veikala saturu ir atļauts citēt, saskaņā ar piemērojamajiem autortiesības regulējošiem tiesību aktiem. Ja saturs tiek citēts, jānorāda tā avots, taču aizliegts reproducēt, publicēt vai izplātīt veikalsmeistars.lv interneta veikalā ietvertās preču zīmes vai logotipus bez iepriekšējās rakstiskas šo preču zīmju vai logotipu īpašnieka piekrišanas.

Veikalsmeistars.lv interneta veikala autortiesību pārkāpšanas gadījumā, Pircējs var tikt saukts pie atbildības Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

Pircēju ērtībai Veikalsmeistars.lv interneta veikalā var tikt norādītas saites uz trešo personu tīmekļa lapām. Šīs saites ir dotas tikai informatīviem mērķiem. Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkāda veida informāciju, ko sniedz vai publicē trešās personas, pat ja informācija ir pieejama ar Veikalsmeistars.lv interneta veikalā izvietotas saites starpniecību. Trešās personas pašas atbild par nepieciešamās informācijas publicēšanu savās lapās, un Pārdevējs neatbild par jebkādu nepietiekamu, nepareizu vai nepatiesu informāciju.

Apmeklējot trešo personu tīmekļa lapas, Pircējam pašam ir jāiepazīstas ar šo lapu lietošanas noteikumiem un privātuma politiku.

Informācijas apmaiņai, Pārdevējs sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja e-pasta adresi, pasta adresi vai tālruņa numuru.

VEIKALS “MEISTARS” kontaktinformācija:

VEIKALS “MEISTARS” – veikals atrodas tirdzniecības centrā “Liiba”, Ķekavā, Rīgas ielā 22a.

VEIKALS “MEISTARS” – SIA “Vita mārkets”, reģ. Nr. 40003351054, juridiskā adrese: Vidus iela 1, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150.

Par personas datu apstrādes jautājumiem ar VEIKALS “MEISTARS” var sazināties šādos veidos:

  • rakstot uz elektroniskā pasta adresi: info2@veikalsmeistars.lv;
  • sūtot informāciju uz pasta adresi: Rīgas iela 22a, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123;
  • sūtot informāciju uz juridisko adresi: Vidus iela 1, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150;
  • rekvizīti: SIA “Vita mārkets”, reģ. Nr. 40003351054

PierakstieS UN

SAŅEM BEZMAKSAS PIEGĀDI!

Aizsūtīsim Tavu preci līdz pat pašām mājas durvīm! Tikai ievadi savu e-pastu zemāk un saņem unikālu atlaides kuponu e-pastā, pierakstoties praktiskiem padomiem, jaunumiem un ieteikumiem par mājsaimniecības remontu!

Cienot Tavu privātumu, mēs nepārdosim Tavus datus trešajām pusēm un nesūtīsim spamu, kā arī jebkurā mirklī no ziņām varēsi atrakstīties. Sīkāka informācija mūsu Privātuma Politikā.